Úvod

Vítejte na stránkách MO ČRS Strmilov


Obec Strmilov se nachází na jihu Čech, asi 20 km od Jindřichova Hradce. Přibližnou pozici vyjadřuje mapka:


1 9 2 5 - 2 0 14

89 let činnosti rybářské organizace ve Strmilově


V roce 1924 před pronájmem obecních potoků se sešli zájemci na popud ředitele školy Stanislava Švehly k poradě o založení Rybářského spolku, který by racionálně obhospodařoval pěkné obecní potoky. Zájem byl mimořádně velký. Jako proponenti zřizujícího spolku byli ustanoveni Konstantin Krafka, Karel Kupka a Stanislav Švehla, kteří měli provést všechny úřední formality. Místní rybáři se správně domnívali, že majitel továrny Rozkoš p. Novotný se bude o pronájem povodí opět ucházet. Až dosud držel nájem horní části (Houšťata) Rudolf Voborník, obchodník, a dolní část (Šaratle) Konstantin Krafka, krejčovský mistr. Nejspodnější úsek (Směna) měl v trvalém držení majitel továrny v Rozkoši p. Novotný.
K dražbě vyslal továrník Novotný svého zástupce a jménem budoucího spolku dražil poštmistr Jan Fridrich. Dražbu vedl obecní tajemník Adolf Kada. Za několikaminutové nepřítomnosti továrníkova zástupce vydražil potoky Jan Fridrich za 171 korun.
Předběžná ustavující členská schůze se konala 1.5.1925. Na této schůzi bylo přítomno 15 členů.
Taková tedy byla situace před 80-ti lety. O tom, jak se situace rybářů a majetkové poměry vyvíjely se dočtete více v sekci Historie

Žádné komentáře:

Okomentovat

Počet zobrazení stránky